Каталог
Головна Події Магазин Книги Новини Театр Контакти
Головна Події Магазин Книги Новини Театр Контакти
Головна ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ТОВ «АМПУЛКА»

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ТОВ «АМПУЛКА»

до укладення договору купівлі-продажу квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи та/або купівлі-продажу супутніх товарів

 

 

            Вказана публічна оферта спрямована невизначеному колу осіб, суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, з метою укладення договорів купівлі-продажу квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи а також купівлі-продажу супутніх товарів.

           

            Уважно вивчіть текст Публічної оферти (далі за текстом - Оферта),  і якщо Ви не згодні з яким-небудь її пунктом, чи не зрозуміли будь-який пункт Оферти, пропонуємо Вам відмовитися від укладення Договору на її умовах.

 

            Оферта містить всі істотні умови запропонованого Договору і виражає намір ТОВ «АМПУЛКА», вважати себе зобов'язаною в обсязі та на умовах визначених Офертою у разі її прийняття іншою стороною.

 

            У випадку прийняття умов Оферти, Ви погоджуєтеся з усіма її умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.   

 

            Договір укладений на підставі Оферти, є еквівалентом договору укладеного у письмовій формі, відповідно до вимог ст. 639 ЦК України, і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

            Визначення термінів.

 

            Сайт: веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ampulka.ua/, включаючи всі його веб-сторінки право на адміністрування якого належить ТОВ «АМПУЛКА».

 

            Оферта: спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція ТОВ «АМПУЛКА», що стосується укладення договору купівлі-продажу квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи а також купівлі-продажу супутніх товарів на визначених Офертою умовах.

 

            Продавець: ТОВ «АМПУЛКА», у разі здійснення продажу квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи щодо яких ТОВ «АМПУЛКА» є Організатором гастрольних заходів, а також у разі здійснення продажу супутніх товарів власником яких є ТОВ «АМПУЛКА».

           

            Агент: ТОВ «АМПУЛКА», у разі здійснення продажу квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи від імені та в інтересах Організаторів гастрольних заходів, на підставі укладених договорів.

 

            Організатор гастрольних заходів: суб'єкт господарювання, статутною діяльністю якого є організація  гастрольних  заходів  на території України.

 

            Гастрольні заходи: будь-які видовищні заходи (фестивалі, репертуарні, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, стаціонарних цирків, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових,  окремих виконавців як на власних майданчиках, так і за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків.

 

            Театральні заходи: публічне виконання театральної постановки.

 

            Квиток: документ, що підтверджує право особи на одноразове відвідування гастрольного (театрального) заходу.

 

            Електронний квиток: упорядкована сукупність даних, в тому числі сформована Системою, що включає значення реквізитів квитка, які однозначно описують і підтверджують право на відвідування гастрольного (театрального) заходу.

 

            Електронне зображення квитка: інформація, що формується системою під час випуску квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення.

 

            Система: програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, доступ до якого для невизначеного кола осіб здійснюється за допомогою Сайту, та забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка) та забезпечує можливість замовлення супутніх товарів.

 

            Реквізити квитка (електронного квитка): інформація, наявність якої є необхідною умовою дійсності квитків при їх випуску та продажу (ціна, серія, номер квитка, назва заходу, місце, дата і час його проведення, номери ряду та глядацького місця, ідентифікатор квитка).

 

            Cупутні товари (Товари) – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті відмінні від квитків (електронних квитків).

 

            Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує квитки (електронні квитки) на гастрольні та театральні заходи та/або супутні товари із використанням технічних інструментів Сайту.

 

            Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує квитки (електронні квитки) на гастрольні та театральні заходи та/або супутні товари, що був доставлений власними силами ТОВ «АМПУЛКА» або Компанією-перевізником.

 

            Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи та/або купівлі обраних супутніх товарів.

 

            Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

 

            Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

 

​            Сервісний збір – грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця за надавані ТОВ «АМПУЛКА» послуги бронювання та оформлення квитків (електронних квитків) на гастрольні та театральні заходи а також при купівлі супутніх товарів , нерозривно пов'язані з процедурою їх продажу за допомогою Системи. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка (електронного квитка), чи супутнього товару становить певний відсоток від їх вартості та може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому ТОВ «АМПУЛКА».

 

            Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

             Інші терміни у даній Оферті вживаються у значенні, передбаченому Законом України «Про гастрольні заходи в Україні», Інструкцією з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, інших нормативно правових актах чинних в Україні зі змінами та доповненнями станом на дату акцепту даної Оферти.

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Користувачів/Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). 

           

 1. Предмет договору

 

2.1. ТОВ «АМПУЛКА» зобов'язується передати у власність Покупцеві квитки (електронні квитки) на гастрольні та театральні заходи та/або супутні товари, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти їх на умовах цього Договору.

2.2. Договір поширюється на всі види квитків (електронних квитків) та супутніх товарів, що представлені на Сайті. 

2.3. ТОВ «АМПУЛКА» діючи як Агент не несе відповідальності за дії Організатора гастрольного заходу, так само як і за організацію та факт проведення гастрольного (театрального) заходу Організатором.

 

 1. Правила Акцепту, загальні правила замовлення квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари

 

3.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і ТОВ «АМПУЛКА» при купівлі-продажу квитків (електронних квитків) та/або супутніх товарів. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п.п. 4.3, 4.4 цієї Оферти (акцепт Оферти).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Сайту, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://ampulka.ua/ ;

б) вибір конкретного гастрольного або театрального заходу та категорії квитка (електронного квитка) та/або супутнього товару з наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних гастрольних або театральних заходів

д) заповнення форми, запропонованої для оформлення замовлення квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари, зокрема надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача або Покупця квитка (електронного квитка) та/або супутнього товару, вибір способу оплати, вибір способу одержання придбаних квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари, а за умови оформлення доставки – адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутніх товарів, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу або супутнього товару визначених на Сайті.

4.5 Порядок отримання Покупцем  квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутніх товарів передбачений розділами 5 та 7 даної Оферти.

4.5.1. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків та/або супутніх товарів, розміщена на Сайті є невід'ємною частиною цієї Оферти.

4.6. Ціна кожного окремого квитка (електронного квитка) та/або супутнього товару визначається ТОВ «АМПУЛКА» і вказується на Сайті. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення квитків (електронних квитків) та /або супутніх товарів і ціни доставки (у разі замовлення), яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, що вказується на Сайті при оформленні Замовлення в момент його розміщення. 

4.7. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, квитків (електронних квитків) та /або супутніх товарів. 

4.8. Покупець здійснює оплату згідно Замовлення. 

4.9. Оплата за безготівковим розрахунком здійснюється: 

4.9.1. Шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок                       ТОВ «АМПУЛКА» (за умови зазначення номера Замовлення); 

4.9.2. Шляхом використання електронних засобів платежу.

4.10. Оплата Товару здійснюється виключно у гривні.

4.11. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на поточний рахунок ТОВ «АМПУЛКА». Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Користувача/Покупця з умовами цього Договору.

4.12. Ціна квитків (електронних квитків) та /або супутніх товарів, що вказана на Сайті, може бути змінена ТОВ «АМПУЛКА» в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлені Користувачем/Покупцем квитки (електронні квитки) та /або супутні товари зміні не підлягає. 

 

 1. Особливості та порядок замовлення квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи.

 

5.1. Після Акцепту даної Оферти в частині придбання квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи Покупець здійснює оплату придбаних квитків у спосіб обраний ним із запропонованих на Сайті та у строки встановлені на Сайті.

5.1.1. Після вчинення Замовлення квитків (електронних квитків) та до їх оплати Покупцем обрані квитки (електронні квитки) вважаються заброньованими та вилучаються з продажу.

5.2. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує квиток самостійно, у місці продажу квитків вказаному на Сайті або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує електронний квиток, або здійснює запис електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

5.2.1. При несплаті або частковій оплаті Замовлення у строки встановлені на Сайті Замовлення вважається непроданим і анулюється, при цьому не оплачені квитки (електронні квитки) повертаються у продаж.

5.3. При замовленні квитка за допомогою Сайту Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім'ям) при самостійному отриманні квитка або отриманні квитка за умов замовлення його доставки. При зверненні в місце продажу квитків визначене на Сайті отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки квитків, розміщена на Сайті і є невід'ємною частиною цієї Оферти.

5.4. Покупець може отримати електронний квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов'язання по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі стягування Сервісного збору).

5.5. Після отримання квитка (електронного квитка) Покупець відповідає за його збереження у стані, що дає змогу встановити реквізити квитка. Ризики знищення або пошкодження квитків (електронних квитків) після їх отримання несе Покупець.

 

 1. Особливості повернення грошових коштів сплачених за квитки (електронні квитки), відновлення втрачених квитків

 

6.1. Покупець має право повернути грошові кошти сплачені за квитки (електронні квитки) на гастрольні та театральні заходи, що скасовані, замінені або перенесені.

6.1.1. Грошові кошти, сплачені за квитки (електронні квитки) не використані Покупцем, або ті, які Покупець не має наміру використовувати поверненню не підлягають.

6.2. У разі скасування, заміни або перенесення гастрольного або театрального заходу, продаж квитків (електронних квитків)  на які ТОВ «АМПУЛКА» здійснює у якості Агента, обов’язок повернення грошових коштів сплачених за такі  квитки (електронні квитки) несе Організатор гастрольного заходу. У разі наявності письмового доручення Організатора гастрольного заходу, повернення грошових коштів також може здійснюватись Агентом.

6.2.1. У разі скасування, заміни або перенесення гастрольного або театрального заходу, продаж квитків (електронних квитків)  на які ТОВ «АМПУЛКА» здійснює у якості Продавця, обов’язок повернення грошових коштів сплачених за такі  квитки (електронні квитки)                   ТОВ «АМПУЛКА» несе особисто.

6.3. Грошові кошти, сплачені за квитки (електронні квитки) на гастрольні та театральні заходи, що скасовані, замінені або перенесені підлягають поверненню у той самий спосіб, яким було здійснено їх оплату:

- за квитки – за умови повернення Покупцем оригіналу квитка;

- за електронні квитки – за умови надання Покупцем підтвердження здійснення ним платежу за електронні квитки;

6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем квитки (електронні квитки) здійснюється за їх номінальною вартістю без урахування сплаченого Сервісного збору та вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем квитків.
6.5. Агент не здійснює повернення грошових коштів за загублені, пошкоджені квитки, а також квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

 

 1. Особливості та порядок замовлення супутніх товарів

 

7.1. Представлені на Сайті фото-зразки містять один або більше видів супутнього товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, ціну за одиницю товару та інше.

7.2. Відомості, розміщені на Сайті мають виключно інформативний характер.

7.3. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який супутній товар, який є доступним для замовлення на Сайті.

7.3.1. Після вчинення Замовлення супутніх товарів до їх оплати Покупцем обрані товари вважаються заброньованими та вилучаються з продажу.

7.3.2. При несплаті або частковій оплаті Замовлення у строки встановлені на Сайті Замовлення вважається непроданим і анулюється, при цьому не супутні товари повертаються у продаж.

7.4. У разі відсутності замовленого Товару, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Користувача/Покупця, повідомивши про це Користувача/Покупця за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом.

7.5. Користувач/Покупець має право скасувати Замовлення до його оплати скориставшись відповідним розділом Сайту. 

7.6. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, яким Товар був оплачений. 

7.7. Після оформлення Замовлення на Сайті Користувачу/Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом.

7.8. Очікувана дата доставки передачі Замовлення повідомляється Покупцеві, електронною поштою або при контрольному дзвінку Покупцеві. 

7.9. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки супутніх товарів, розміщена на Сайті, та є невід'ємною частиною цієї Оферти.

 

 1. Повернення супутніх товарів

 

8.1. Повернення супутніх товарів належної якості.

8.1.1. Повернення супутніх товарів належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями). 

8.1.2. Покупець має право відмовитися від поставленого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено товарний вид, споживчі властивості товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек, квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку). 

8.1.3. Повернення супутніх товарів належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, здійснюється за рахунок Покупця. 

8.2. Повернення супутніх товарів неналежної якості.

8.2.1. У випадку повернення товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, Продавець повертає грошові кошти по факту повернення товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого товару Покупцю Компанією-перевізником, покриваються за рахунок Продавця.

 

 1. Права та обов’язки Продавця/Агента

 

9.1. Продавець/Агент має право:

9.1.1. В односторонньому порядку припинити продаж квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутніх товарів та надання послуг їх доставки у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

9.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на квитки (електронні квитки) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари. У будь-якому випадку, ціна квитків (електронних квитків) на гастрольні або театральні заходи та/або супутніх товарів підтвердженого Продавцем/Агентом Замовлення залишається незмінною;

9.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем супутніх товарів, Продавець вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації чи оформленні Замовлення (або дзвінком оператора Call- центру на вказаний Покупцем номер телефону); 

9.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її  розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;

9.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця; 

9.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб за рахунок Покупців.

 

9.2. Продавець/Агент зобов’язується:

9.2.1. Виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

9.2.2. Передати Покупцю квитки (електронні квитки) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

9.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики квитків та/або супутніх товарів під час підготовки до доставки;

9.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу;

9.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця/Агента, що направляються останнім на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті. 

 

 1. Права та обов’язки Користувача/Покупця

 

10.1. Користувач/Покупець має право:

10.1.1. Обрати квитки (електронні квитки) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

10.1.2. Вимагати від Продавця/Агента виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

10.1.3. Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти Користувача.

 

10.2.  Користувач/Покупець зобов’язується:

10.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитися з усіма її умовами та положеннями;

10.2.2. Ознайомитись з інформацією про квитки (електронні квитки) на гастрольні або театральні заходи та/або супутні товари, яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

10.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

10.2.4. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю/Агенту повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем/Агентом своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем;

10.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у його  цілісності та комплектності товару. У випадку виявлення неповної комплектації Замовлення – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Користувачем/Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення;

10.2.6. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

 

 1. Термін дії Договору

 

11.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення Замовлення або реєстрації Користувача/Покупця на Сайті та діє до виконання всіх умов Договору сторонами. 

 

 1. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

 

12.1. Сторони Договору несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Договору відповідно до законодавства України та цього Договору. 

12.2. Продавець/Агент не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

12.3. Користувач/Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.

12.4. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем/Агентом будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обгрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

12.5 Усі спори, що виникають між Сторонами у ході виконання цього Договору та пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.

12.6. У разі неможливості вирішення суперечок або розбіжностей, що виникли у зв’язку із цим Договором, шляхом переговорів, усі спори, розбіжності тощо, у тому числі, що стосуються його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості. 

12.7. В питаннях, які не врегульовані цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

 

 1. Форс-мажор 

 

13.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному законодавством порядку.

13.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють дію непереборних сил, що виникли незалежно від волі і бажання Сторін, появу яких Сторони не могли передбачити і яким не могли запобігти, та які включають, не обмежуючись цим, наступне: пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема, закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, військові дії, блокади, страйки, ембарго та інші явища і дії, що роблять неможливим або суттєво заважають виконанню умов цього Договору Сторонами.

13.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно повідомити другу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

13.4. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

13.5. Підтвердженням наявності форс-мажорних обставин є довідка/сертифікат, видана(-ий) Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форм-мажорних обставин.

13.6. Із припиненням дій форс-мажорних обставин Сторона, яка потрапила під вплив таких обставин, зобов'язана негайно інформувати про це в письмовому вигляді другу Сторону. У такому повідомленні повинен бути зазначений строк, протягом якого передбачається виконати зобов'язання за Договором.

 

 1. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

 

14.1. При акцепті Договору Користувач/Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

14.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача/Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

14.3. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується Продавцем: для реєстрації Користувача/Покупця на Сайті та/або оформленні Замовлення;  при обробці Замовлення; для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем/Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем; для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавцем.

14.4. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. 

Користувач/Покупець також погоджується з тим, що Продавець/Агент має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Користувача/Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Користувача/Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

14.5. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі “Особистий кабінет”. 

14.6. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, Продавець/Агент може надсилати на вказану при реєстрації адресу електронної пошти інформаційні повідомлення.

 

 1. Інші умови

 

15.1. До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем/Агентом застосовуються положення чинного законодавства України. 

15.2. Цим Користувач/Покупець підтверджує та погоджується, що він не набуває ніякого права, титулу або інтересу на будь-яке найменування, логотип або знак для товарів та послуг (торгівельний знак) або іншого права інтелектуальної власності Продавця/Агента (контрагента Продавця/Агента) та/або афілійованих компаній, не використовує їх, не вводить в господарський обіг, окрім як для цілей цього Договору. Зазначені вище зобов’язання зберігають силу і після припинення дії Договору.

15.3. Фотографії супутніх товарів, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару. Описи/характеристики, що супроводжують супутні товари не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки.

15.4. Сайт і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця/Агента має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувачів/Покупців або без такого. 

15.5. Якщо будь-яке положення (умова), яке має місце в цьому Договорі або в будь-якому іншому документі, пов’язаному з ним, стає недійсним, незаконним, - дія та виконання положень цього документу, які залишились, не будуть ніяким чином порушені або послаблені, а таке положення (умова) буде вважатися виключеним з Договору.

15.6. Заголовки, включені до цього Договору, використовуються виключно для зручності та не повинні розглядатися або тлумачитися як такі, що мають істотний зміст при інтерпретації значення будь-якого положення цього Договору.